Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor a început și în Dieceza de Chișinău și se va încheia la 25 ianuarie, cu Sărbătoarea Convertirii Sfântului Paul.

Toți preoții diecezei au fost invitați să trăiască acest timp în rugăciune și reflecție, pe care Biserica îl propune în fiecare an ca pe o oportunitate pentru dialogul ecumenic. Anul acesta tema de reflecție este preluată din Sfânta Scriptură și este următoarea: „Rămâneți în iubirea mea ca să aduceți rod” (cf. In 15,5-9).

Preoții au fost îndemnați să-și însoțească comunitățile pe drumul acestei săptămâni, luând în considerație temele propuse, nu numai prin celebrarea sfintei Liturghii, ci și cu o veghe de rugăciune sau, acolo unde condițiile sunt potrivite, celebrând o rugăciunea ecumenică. Sunt importante și gesturile de comuniune și prietenie cu frații Bisericilor creștine prezente în localitățile noastre.

Episcopul de Chișinău, PS Anton Coșa, a ținut întotdeauna acest eveniment în mare considerație, mai ales pentru calea prieteniei cu Biserica Ortodoxă, care reprezintă majoritatea în Moldova. Mai mult, sărbătoarea din acest an este coroborată de indicațiile recente oferite în decembrie anul trecut tuturor episcopilor de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștine. Textul intitulat „Episcopul și unitatea creștină: vademecum ecumenic” le cere păstorilor tuturor comunităților catolice să simtă în mod responsabil datoria „de a promova atât dialogul carității, cât și dialogul adevărului”.

PS Anton Coșa, referindu-se la textul consiliului pontifical, a dorit să reamintească valoarea ecumenismului spiritual: „În Săptămâna de Rugăciunii pentru Unitatea Creștinilor trebuie să ne rugăm pentru frații și surorile noastre în credința creștină, dar și să facem gesturi de prietenie autentică. Cred din ce în ce mai mult, pentru că îl trăiesc în realitatea diecezană, că, în primul rând, trebuie să trăim ecumenismul prieteniei și al întâlnirii, care precedă și face posibile următoarele etape”.

Ecumenismul spiritual necesită convertire și reformă, așa cum a afirmat Papa emerit Benedict al XVI-lea și cum prevede textul consiliului pontifical: „Sunt necesare gesturi concrete care să intre în minte și să agite conștiința, îndemnând toată lumea la acea convertire interioară care este premisa pentru orice progres pe calea ecumenismului”.

„După cum afirmă textul consiliului pontifical – a continuat episcopul –, rugăciunea devine mai ușor comună în fața nevoilor trăite în acest timp, iar pentru ecumenism reprezintă un moment de împărtășire și colaborare pentru protejarea demnității umane și pentru a ușura suferință, cum este și cazul pandemiei”.

C.L.