În perioada 18-25 ianuarie 2024, se va celebra tradiționala „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor". Tema din acest an este: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău... iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” (Luca 10:27), aleasă cu această ocazie de un grup ecumenic local din Burkina Faso.  
 
„Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor” reprezintă de mulți ani un instrument valoros pentru mișcările ecumenice din întreaga lume, pentru a promova unitatea în Cristos și cu Cristos a creștinilor de diferite confesiuni. 
 
Din 1908, această săptămână de rugăciune și reflecție este o chemare ecumenică globală care vizează consolidarea și consacrarea unității creștinilor din fiecare țară. Ea durează opt zile, de la 18 ianuarie, ziua liturgică a comemorării Scaunului Sfântului Petru, până la 25 ianuarie, ziua în care Biserica celebrează Convertirea Sfântului Pavel.  
 
Mișcarea ecumenică a încercat întotdeauna să unească toți creștinii aparținând diferitelor confesiuni în inițiative de comuniune și colaborare. Catolici, dar și ortodocși, protestanți, uniți de credința comună în Sfânta Treime, dar divizați de credințe, tradiții, într-o separare seculară care, chiar dacă nu poate fi depășită, poate lăsa totuși loc pentru o înțelegere reciprocă și un dialog necesar. Acesta este scopul mișcării ecumenice, și anume cooperarea în dialog între diferitele confesiuni în numele unei fraternități spirituale superioare, în Cristos și pentru Cristos. 
 
Dorința comună este ca „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor” din acest an să devină un angajament pentru Bisericile noastre de a se simți, în Cristos și prin puterea Duhului Sfânt, un singur trup, o mare familie umană, care să facă din acțiunea concretă a Bunului Samaritean, modul său de viață, adică modul autentic evanghelic de a fi în lume. 
 
Parohiile din Moldova vor fi angajate în rugăciune și reflecție, precum și în împărtășirea unor momente de prietenie fraternă împreună cu comunitățile Bisericii Ortodoxe.