Sâmbătă, 14 iunie, în sărbătoarea Sf. Anton de Padova la Creţoaia au avut loc momente deosebite de trăire spirituală. Hramul bisericii a adunat în rugăciune şi la celebrarea sf. Liturghii nu doar 16 preoţii, surorile şi credincioşii din comunitate, dar şi alţi oaspeţi şi pelerini veniţi din alte parohii din dieceză, precum şi pr. Andrei Ciobănică, parohul bisericii "Sf. Anton de Padova" din Huşi, România.

Sf. Liturghie de hram a fost celebrată de Preasfinţitul Anton Coşa care în introducere, a salutat poporul şi a invitat la trăirea virtuţilor Sf. Anton. Pr. Andrei Ciobănică a predicat despre viaţa şi drumul spre sfinţenie a sf. Anton ca un itinerar posibil pentru fiecare creştin.

În aceiaşi zi, la 02.30 dimineaţa, din curtea catedralei "Providenţa Divină" un grup de 18 persoane în frunte cu pr. Antonio Popescu au purces în pelerinaj spre parohia "Sf. Anton de Padova", Creţoaia. Pe parcursul celor 35 km cu bucurie şi evlavie, pelerinii s-au rugat prin mijlocirea Maicii Domnului şi a sf. Anton de Padova pentru pace în lume şi întărirea credinţei în Dumnezeu. La pelerinaj au mai participat pr. Oliver Vrănescu, sr. Maria Margoşina şi seminariştIi Petru Mogda şi Stanislav Obreja.

clip_image002