Adventul este perioada care marchează începutul anului liturgic și cuprinde cele patru duminici care preced Solemnitatea Nașterii Domnului. Originea sa se situează între secolele al IV-lea și al VI-lea. Prima celebrare a Crăciunului la Roma a avut loc în anul 336 d.Hr.
 
Cu toate acestea, abia începând cu secolul al VII-lea începe să se vorbească despre o perioadă a Adventului în cele patru săptămâni care preced Nașterea Domnului. Cuvântul „Advent” înseamnă „a veni”, chiar dacă este folosit cu sensul de „a aștepta”. De fapt, Adventul marchează timpul liturgic de pregătire pentru Crăciun, în care este amintită prima venire a Fiului lui Dumnezeu printre oameni.
 
În perioada Adventului, culoarea veșmintelor preotului este purpurie, cu excepția duminicilor din a treia săptămână, când se pot purta opțional veșminte roșii. Această duminică a Adventului se numește de fapt Gaudete, din cauza antifonului de intrare al sfintei Liturghii, care citează un pasaj din Scrisoarea către Filipeni, în care apostolul Paul îndeamnă la bucurie: „Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! Domnul este aproape”. Caracterul penitențial al Adventului este pătruns de speranța venirii glorioase a lui Cristos.
 
Primul lucru ce trebuie explicat copiilor în familie pentru a-i face să înțeleagă adevăratul sens al Adventului este că acesta este timpul în care ne rugăm pentru a onora nașterea lui Isus. Apoi, cu ajutorul istoriei evanghelice, inclusiv prin reprezentări artistice, ar putea fi explicate cele patru duminici premergătoare Crăciunului. 
 
Coroana de Advent este simbolul perioadei. Această constă dintr-un inel mare, de obicei făcut din ramuri de brad, cu patru panglici roșii. În jurul coroanei sunt patru lumânări, așezate la distanțe egale una față de cealaltă. Cele patru lumânări reprezintă cele patru duminici ale Adventului și îi permit creștinului să reflecteze asupra întunericul provocat de păcat, care îl orbește pe om și îl îndepărtează de Dumnezeu. Aprinderea succesivă a lumânărilor indică, de asemenea, apropierea treptată de Nașterea lui Isus.

C. L.