Marţi, 29 octombrie, în incinta Centrului Pastoral „Ioan Paul al II” din Chişinău, a avut loc a doua şedinţa ordinară anuală a Consiliului Prezbiterial al Diecezei de Chişinău.

În cadrul întrunirii, episcopul Anton a consultat membrii Consiliului cu privire la diverse aspecte ale vieţii bisericeşti, în mod particular în ceea ce priveşte priorităţile în activitatea pastorală şi socială pentru următorul an. După această consfătuire fraternă, episcopul a decis să prezinte Programul Pastoral pentru noul an pastoral 2013-2014 la Întâlnirea Preoţilor din Dieceză în data de 12 noiembrie ac. De asemenea Episcopul a cerut părerea Consiliului în ceea ce priveşte crearea unei noi parohii în cadrul Diecezei de Chişinău, iniţiativă care vine să răspundă unor noi cerinţe pastorale apărute în teritoriu.

În cadrul aceleaşi întruniri, episcopul a informat membrii Consiliului Prezbiterial despre alte iniţiative, precum cea a creării unui nou oficiu în cadrul Curiei, şi anume, vicarul episcopal pentru activitatea pastorală. În acest context s-a subliniat necesitatea colaborării intense între toate realităţile pastorale la nivel de comisii, decanate, parohii, comunităţi religioase, alte grupuri şi organizaţii bisericeşti de caritate.

Consiliul Prezbiterial a stabilit de asemenea şi calendarul evenimentelor diecezane pentru anul 2014 care va fi publicat în Agenda Liturgică 2014.

Diac. Edgar Vulpe