23 februarie – sfântul Policarp de Smirna
 
Policarp a fost udiscipol al sfântului Ioan Evanghelistul și prieten al sfântului Ignațiu al Antiohiei. Născut din părinți creștini trecuți de 75 de ani și botezat imediat, a dobândit în scurt timp autoritate, atât de mult încât a fost numit episcop de Smirna și trimis la Roma ca reprezentant al creștinilor din Asia Mică, pentru a discuta problema datei sărbătoririi comune a Paștelui.
 
Nu a existat niciun acord între episcopii din Smirna și Roma în această privință, dar Policarp a reușit să mențină unitatea credinței, respectând în același timp diferitele tradiții ale celor două Biserici locale. El și papa au rămas în comuniune.
 
În plus, șederea sa la Roma nu a fost în zadar: a avut ocazia să se împotrivească doctrinelor false care riscau să cucerească ușor credincioșii.
 
Avea poate 86 de ani când a fost capturat și - în pofida eforturilor de a-l salva din partea unor judecători care nu înțelegeau fermitatea credinței bătrânului episcop, interpretând-o ca fiind încăpățânare - condamnat la moarte pe rug pe stadionul din Smirna. Execuția a avut loc la 22 februarie.
 
S-a păstrat o scrisoare în care se relatează martiriul sfântului și care este un document important din punct de vedere istoric, hagiografic și liturgic. Înainte de a fi fost ars de viu, mulțimea a dat mărturie despre episcop strigând: „Acesta este învățătorul Asiei, părintele creștinilor, distrugătorul idolilor noștri, care îi învață pe mulți să nu aducă le aducă sacrificii și să nu-i adore”.
 
Scrisoarea lui Policarp către creștinii din Filipi și prima scrisoare a lui Petru, în care acesta îndeamnă la fidelitate în credință și în practicarea vieții creștine, imitându-l pe Cristos, sunt, de asemenea, demne de luat în seamă.

C. L.