Pe data de 4 septembrie 2008 Fundaţia "Regina Pacis", care activează în Moldova deja al optulea an, s-a îmbogăţit cu un nou edificiu - Cenacolul "Regina Pacis". Capela Cenacolului, ca şi întregul edificiu a fost deschis şi sfinţit de către ES Cosmo Francesco Ruppi, Arhiepiscop de Lecce şi ES Anton Coşa, Episcop de Chişinău. Cenacolul a fost construit graţie eforturilor Mons. Cesare Lodeserto, preşedintele Fundaţiei "Regina Pacis".

Ceremonia de consacrare a altarului şi sfinţire a Cenacolului a început cu procesiunea ce a pornit de la casa Surorilor Saleziene ale Sfintelor Inimi. Ajunşi la uşa capelei, ES Francesco Ruppi a invocat, prin mijlocirea Reginei Păcii, binecuvântarea Domnului asupra noului edificiu. În discursul ţinut înainte de începutul sfintei Liturghii, ES Anton Coşa şi-a exprimat bucuria pentru acest nou centru de spiritualitate şi caritate, mulţumindu-le tuturor binefăcătorilor din cadrul Arhiediecezei de Lecce, datorită cărora a fost posibilă construcţia Cenacolului. În acelaşi timp, şi-a exprimat speranţa că acest Cenacol va rămâne peste timp o garanţie că bunele relaţii dintre cele două Biserici locale vor continua şi în viitor. După a urmat stropirea pereţilor cu apă sfinţită de către ES Cosmo Francesco Ruppi.

În cadrul predicii, ţinute în limba română, ES Cosmo Francesco Ruppi a subliniat importanţa noului centru pentru copiii străzii, pentru alte categorii nevoiaşe, precum şi pentru comunitatea catolică a italienilor din Moldova. Arhiepiscopul de Lecce a subliniat faptul că funcţia caritativă a Bisericii nu implică prozelitismul, că iubirea lui Dumnezeu este aceiaşi, indiferent cui se adresează.

După predică a urmat incizarea altarului, în care a fost depusă o casetă cu o părticică din moaştele sfântului Filippo Smaldone, fondatorul Congregaţiei Surorilor Saleziene ale Sfintelor Inimi, cele care vor avea grijă de Cenacol şi care deja de mai mulţi ani conlucrează cu Fundaţia "Regina Pacis".

La sfârşitul sfintei liturghii au luat cuvântul Mons. Cesare Lodeserto şi preşedintele provinciei Lecce Giovanni Pelegrino, care este la a doua sa vizită în Moldova, fiind uimit de realităţile aflate aici, mai ales în ceea ce priveşte copiii străzii. El şi-a exprimat bucuria că acest Cenacol a fost construit graţie ajutorului oamenilor din regiunea al cărei preşedinte este, dar mai ales că centrul va aduce o rază de lumină în viaţa atâtor oameni. După sfânta Liturghie a urmat o agapă frăţească, la care au fost invitaţi toţi participanţii.

Adresa Cenacolului "Regina Pacis" este: str. N. Testemiţeanu nr, 13, MD-2025, Chişinău