Textul care va sta la baza lucrărilor și cadrului de referință a celei de-a doua etape a parcursului sinodal lansat de Papa în 2021, conține sintezele venite din partea Bisericilor de pe cele cinci continente după consultarea credincioșilor și se va afla în centrul perioadei de ascultare și dialog al adunărilor sinodale continentale care se vor desfășura între ianuarie și martie 2023.
 
După cum a fost precizat în timpul prezentării sale, acest text, care nu are nimic teologic sau magisterial, este „o mărturie a acelei aprinderi în Biserică a conștiinței sale profetice pe care Papa Paul al VI-lea a cerut-o cu clarviziune clară și sigură în Ecclesiam suam, ca rod al Conciliului al II-lea din Vaticanului, iar convocarea procesului sinodal de către Papa Francisc este un pas înainte important, teologic providențial și chiar indispensabil în această direcție”.
 
Documentul este structurat în jurul a cinci nuclee: ascultare, misiune, coresponsabilitate în slujirea misiunii, structuri și liturghie. În plus, așa cum a spus cardinalul Jean-Claude Hollerich, „este o lucrare de ansamblu, o experiență sinodală care ne-a ajutat să conștientizăm și să înțelegem experiența sinodală a multor grupuri din lume. Prin urmare, documentul nu este o scriere teologică, ci este rodul unei sinodalități trăite, o dimensiune a vieții Bisericii. Misiunea este un cuvânt de primă importanță, pentru că o Biserică sinodală este o Biserică centrată pe misiune”.
 
Etapa continentală a Sinodului a fost inclusă „pentru a sublinia mișcarea de dialog între Biserica universală și Bisericile locale”, precum și „pentru a încuraja crearea sau întărirea legăturilor între Bisericile vecine”.
 
Subdiviziunea continentală va fi următoarea: Europa (CCEE), America Latină și Caraibe (CELAM), Africa și Madagascar (Secam), Asia (Fabc) și Oceania (Fcbco), America de Nord (SUA+Canada) și Orientul Mijlociu. Etapa continentală se va încheia cu celebrarea Adunărilor continentale și cu redactarea unui document final care trebuie trimis până la 31 martie la Secretariatul general al Sinodului și care va constitui baza documentului pentru etapa universală.

C. L.