„Mergând, faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit! Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii!” (Mt 28,16-20).

Celebrăm Preasfânta Treime dintr-un motiv simplu: noi creștinii l-am experimentat pe Dumnezeu! Vorbim despre un lucru frumos pe care l-am cunoscut. De fapt, după Timpul Paștelui, care ne-a introdus în viața nouă, culminând cu darul Duhului Sfânt în Duminica Rusaliilor, acesta este momentul pentru a proclama ceea ce am trăit, de a conștientiza dacă am înțeles și am trăit asta cu adevărat.

Cerându-ne să ne fixăm privirea asupra misterului Preasfintei Treimi, liturgia Cuvântului ne invită să înțelegem și calitatea relației noastre cu un Dumnezeu, care este Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Toți am fost botezați „în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt”. În acest fel, am fost introduși într-o călătorie de credință pe care sfântul Paul o anunță romanilor: aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Abbá, Tată!” Însuşi Duhul dă mărturie duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu..

Uimirea trăită de Moise crește: nu numai că putem asculta vocea lui Dumnezeu și putem rămâne în viață, dar putem vorbi chiar cu el în intimitatea unui dialog, ca un copil cu propriul tată. „Domnul - exclamă Moise - este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pământ şi nu este altul!” El este cu adevărat - conform făgăduinței lui Isus ucenicilor - „Dumnezeu care este cu noi”, „în toate zilele, până la sfârșitul lumii”.

Calea cunoașterii Adevărului se va încheia când vom ajunge să-L vedem pe Dumnezeu „față în față” (cf. 1 Cor 13,12).

C. L.