Timpul Pascal începe cu Vigilia Pascală din Sâmbăta Mare și se încheie după cincizeci de zile cu celebrarea Solemnității Rusaliilor. Primele opt zile de după Paște constituie Octava Paștelui și sunt considerate solemnități la fel ca Duminica Învierii.
 
Această perioadă este marcată de trei solemnități: Paștele, Înălțarea și Rusaliile. Paștele marchează intrarea lui Cristos glorios în viața lui Dumnezeu. Dar Paștele lui Cristos devine și al nostru: viața Celui Înviat intră puternic în viața noastră și o transformă; astfel purtăm deja viața veșnică în noi.
 
Înălțarea marchează pentru Cristos punctul culminant al marii mișcări de exaltare, cu care Dumnezeu își încununează umilința pentru noi, până la moarte pe cruce.
 
Rusaliile celebrează revărsarea asupra Bisericii a Duhului Celui Înviat, care ne face martori ai învierii în fața lumii și capabili de o viață nouă.
 
Misterul Timpului Pascal își are rădăcinile în prezența specială a Domnului înviat, și, într-adevăr, citim în Faptele Apostolilor: „După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li-se timp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele privitoare la împărăţia lui Dumnezeu” (Fap 1,3). Și această prezență specială a Celui Înviat este cea pe care Biserica o celebrează în Timpul Pascal, o prezență care umple inimile discipolilor de bucurie.
 
Lumânarea pascală, care arde în biserică, exprimă simbolic lumina Celui Înviat care luminează Biserica sa.

C. L.