S-a încheiat cea de-a patra și ultima zi a cursului de formare permanentă a clerului, în cadrul căreia au fost abordate teme importante pentru acțiunea pastorală și viața Bisericii.
 
Ziua a treia a fost marcată de prezența părintelui iezuit Stephan Lipke, expert în domeniul prevenirii abuzurilor asupra minorilor, care a condus cu competență și atenție reflecția participanților.
 
Ultima zi a fost dedicată problemelor administrative, în primul rând cu discursul episcopului Cesare Lodeserto, care s-a axat pe două momente fundamentale: donațiile colectate de la credincioși și economisirea energiei.
 
Textul de referință pentru această reflecție a fost publicat de Congregația pentru Cler, care îndeamnă preoții să parcurgă un drum de convertire în toate domeniile vieții pastorale ale parohiei. Chestiunile administrative fac, de asemenea, obiectul unei reflecții în cadrul acestui document, în special în ceea ce privește credibilitatea în gestionarea contabilității parohiale.
 
De asemenea, s-a discutat despre convertirea energiei, amintind necesitatea de a ști cum să economisim sursele de energie în cursul vieții parohiale.
 
A urmat discursul Pr. dr. Petru Ciobanu, care a prezentat preoților diferitele atribuții pe care parohii trebuie să și le asume și să le îndeplinească în administrația parohială. Tema responsabilității personale, morale și canonice a fost evidențiată în mod clar, fiind abordate și diferitele detalii ale vieții parohiale.
 
Lucrul în grupuri a fost o oportunitate de a aborda subiectele auzite într-o manieră și mai concretă, expunând, de asemenea, dificultăți și perspective.
 
La finalul lucrărilor de dimineață, au fost desemnați membrii noului Consiliu Prezbiterial Diecezan și decanii.
 
În a doua parte a zilei a avut loc prelegerea ținută de reprezentanții Economatului Diocezan și de echipa de management a proiectelor, cu Elena Ajder, Iulia Iarîșeva și Carolina Pădure. Au fost discutate metodele de gestionare a contabilității parohiale, implementarea finală a sistemului informațional și alte informații utile pentru administrarea parohiei. Scopul rămâne acela de a oferi parohilor instrumentele și posibilitățile de a avea întotdeauna o contabilitate transparentă și eficientă.
 
Episcopul Anton Coșa a încheiat lucrările cursului cu un cuvânt de încurajare pentru parohi și de mulțumire pentru toți cei care au lucrat pentru acest rezultat de succes.

C. L.

Galerie foto