Astăzi se împlinește un an de la trecerea la casa Tatălui a diaconului permanent Peter Coates, care a slujit mai mulți ani în Dieceza de Chișinău, cu mare generozitate și dăruire.
 
A murit la vârsta de șaptezeci de ani, la 23 iunie 2020, cu seninătatea celui care era conștient de faptul că „a purtat lupta cea bună și și-a păstrat credința”.
 
A fost hirotonit diacon la 6 ianuarie 2001 și a rămas la Chișinău atât timp cât condițiile  de sănătate i-au permis-o, iar apoi s-a întors, împreună cu soția, în Marea Britanie, patria sa.
 
„Port în inimă sensibilitatea unui om bun – a comentat episcopul Anton Coșa –, care, în timpul șederii sale în Moldova, s-a dedicat cu generozitate unei slujiri diaconale autentice, cu atenție pentru săraci. Într-adevăr, el nu a omis nici o ocazie să susțină personal sau cu ajutorul parohiilor engleze unele proiecte pentru copii vulnerabili și nu numai”.
 
„A fost – a continuat episcopul – primul diacon permanent din Dieceza de Chișinău și a dat mărturie despre hirotonirea sa și despre faptul de a fi parte din prezbiterat. Acum avem un diacon în fața lui Dumnezeu, care slujește această Biserică prin rugăciune ”.
 
Toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit îl vor purta în inimile lor.

C. L.