Vigilia Pascală, care se celebrează în orele de seară ale Sâmbetei Sfinte, include patru momente: binecuvântarea focului, cu aprinderea lumânării pascale, purtată în procesiune în biserică; Liturgia cuvântului, cu șapte lecturi din Vechiul Testament, care retrăiesc principalele evenimente din istoria mântuirii, de la creația lumii, prin eliberarea poporului Israel din robia egipteană, până la promisiunea noului legământ. După lectura Epistolei, care proclamă o viață nouă în Cristos cel Înviat, urmează Evanghelia care relatează apariția îngerilor femeilor evlavioase în dimineața Paștelui. Urmează Liturgia baptismală, în timpul căreia toți credincioșii își reînnoiesc făgăduințele de la botez. Liturgia euharistică celebrează victoria lui Cristos asupra morții și prezența sa continuă în mijlocul credincioșilor săi prin semnul pâinii și vinului.

Vigilia Pascală este o liturghie foarte importantă și mai presus de toate semnificativă, deoarece rezumă, prin darul cuvântului lui Dumnezeu și diferitele semne liturgice, precum apa și focul, diferitele momente din istoria mântuirii și relația dintre Dumnezeu și om. Vestirea solemnă a Învierii și intonarea imnului Gloria, care fusese suspendat pe timpul Postului Mare, deschide inimile credincioșilor spre bucuria întâlnirii cu Cristos. Chiar și intonarea imnului Aleluia, care răsună în biserici, este un imn de bucurie și tresăltare care îi va însoți pe credincioși pe toată perioada Timpului Pascal.

Duminica Paștelui este sărbătoarea învierii lui Cristos și este punctul culminant al Octavei Paștelui, dedicată victoriei lui Isus Cristos asupra morții.

C. L.

Foto arhiva 2019