În cadrul unei întâlniri, desfășurate online, la care a participat și PS Anton Coșa, episcopii din Europa au primit de la Secretariatul General al Sinodului, primele instrucțiuni pentru începutul Sinodului Episcopilor, un eveniment eclezial de nivel mondial, și va avea următoarea temă: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”.
 
Noutatea acestui Sinod este implicarea diecezelor din întreaga lume, care sunt chemate, în etapa pre-sinodală, pentru a-și exprima opiniile și sugestiile și, în faza ulterioară, pentru a transmite aceste opinii Secretariatului General. Sinodul va începe în octombrie 2021, la Vatican, dar va fi o ceremonie de deschidere în fiecare dieceză, programată pentru 17 octombrie, cu o sfântă Liturghie solemnă.
 
Liturghia, care va fi un semn al comuniunii ecleziale, va fi urmată de activitatea de consultare a diecezei, iar Secretariatul General al Sinodului va trimite un document pregătitor, însoțit de un chestionar care va fi instrumentul de lucru în fiecare dieceză.
 
„Poporul lui Dumnezeu – a spus episcopul Anton Coșa – este chemat să participe la această fază care precede marele Sinod, ce va avea loc mai târziu la Roma. Papa Francisc a dorit această consultare a bisericilor locale”.
 
Consultarea poporului lui Dumnezeu în fiecare dieceză se va încheia cu o întâlnire pre-sinodală, care va fi momentul culminant al etapei diecezane. Toate contribuțiile expuse vor fi transmise, după cum sa menționat, Secretariatului General al Sinodului.
 
„Dieceza noastră – a continuat episcopul de Chișinău – va fi angajată din octombrie până în aprilie în acest proces pre-sinodal, și așteptăm încă instrucțiunile, care vor fi împărtășite cu preoții, persoanele consacrate și credincioșii laici”.
 
În timpul întâlnirii episcopilor, PS Anton Coșa, cu discursul său, a atras atenția asupra faptului că unele biserici locale sunt deja angajate în, sau tocmai au încheiat, sinoade diecezane.

C. L.