Prezbiteriul Diecezei de Chișinău a primit astăzi doi noi diaconi permanenți, Nicolai Ianusevschi și Andrei Bolocan, hirotoniți în cadrul unei ceremonii prezidate de episcopul Anton Coșa în Catedrala „Providența Divină”.
 
Liturghia a fost precedată de un scurt ritual în care cei doi și-au făcut profesiunea și au depus jurământul credință, în prezența episcopului, a cancelarului și a doi martori. 
 
Pe lângă mai mulți preoți din dieceză, la celebrarea solemnă au mai participat Pr. Mihai Balan, în calitate de responsabil pentru diaconii permanenți, și Pr. Andrea Ballan, superiorul comunității saleziene,  unde activează Andrei Bolocan.
 
La începutul celebrării, episcopul a salutat adunarea, amintind de solemnitatea Neprihănitei Zămisliri și invitând la rugăciune pentru cei doi candidați la diaconat: „ Pe lângă bucuria neprihănitei zămisliri a Fecioarei, solemnitatea de astăzi aduce diecezei noastre și o altă mare bucurie: hirotonirea ca diaconi a doi dintre frații noștri: Nicolae Ianușevschi și Andrei Bolocan, care, după ani de pregătire, astăzi sunt gata, asemenea Mariei, să declare din toată inima: ‘Iată slujitorul Domnului, fie mie după cuvântul tău” (cf. Lc 1,38).
 
În Predica sa, episcopul a amintit legătura care există între solemnitatea mariană și hirotonirea celor doi diaconi, în care există în comun un singur „da” adresat lui Dumnezeu: „Astăzi noi suntem chemați a fi Maria, a fi Bernardeta, a fi vestitori ai bucuriei, suntem chemați să fim martori și să ducem întregii omeniri bucuria, noutatea și frumusețea întâlnirii cu Isus pe care-l așteptăm. Și tocmai din această perspectivă, ziua de astăzi, cu evenimentul pe care îl celebrăm – hirotonirea diaconală –, ne oferă tuturor, dar poate mai mult acestor doi candidați, un impuls reînnoit de a-i spune „da” lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu așteaptă de la noi, dar mai ales de la voi, dragi candidați la slujirea diaconală, nu orice fel de „da”, ci un ‘da’ ca al Mariei, un ’da’ care să cuprindă în el întreaga noastră ființă, trup și suflet, cu toate slăbiciunile sale!”
Apoi, adresându-se celor doi candidați și chemându-i pe nume, episcopul a amintit valoarea și importanța în viața lor a răspunsului la chemarea Domnului: „Dragă Nicolae, dragă Andrei, fără îndoială că v-ați gândit la tot ceea ce Biserica vă cere în pragul hirotonirii voastre și la care peste puțin timp veți răspunde: „Vreau!” De aceea, în momentul atât de profund și emoționant al prosternării în fața altarului, să-i cereți Preacuratei și tuturor sfinților să vă susțină în stăruința voastră de a vă lăsa modelați, asemenea lutului în mâinile olarului, de iubirea lui Dumnezeu”.
Diaconatul trebuie să fie o urmare a lui Cristos, sub călăuzirea Fecioarei Maria, așa cum a proclamat și episcopul în predica sa: „Voința lui Dumnezeu este ca noi să ne asemănăm tot mai mult cu Cristos, iar în această aspirație Maria vă este de cel mai mare ajutor, pentru că, dintre toate ființele, ea este cea mai limpede icoană a Fiului ei. Pentru asta, e suficient să ne plecăm urechile și inima la cuvintele pe care le spune la nunta din Cana Galileii: Faceți tot ce vă va spune (In 2,5), ea fiind prima – fiți sigur de asta – care a pus în practică acest îndemn, dovadă fiind scena bunei vestiri pe care am auzit-o în Evanghelia de azi”.
A fost o sărbătoare și o parte a comunității diecezane s-a adunat în jurul celor doi noi diaconi, în ciuda faptului că era zi lucrătoare. Nu a lipsit rugăciunea din partea călugărițelor, prezente și ele, și nici apropierea parohiilor din dieceză, care au fost chemate să se roage în pentru pentru cei doi noi confrați.
 
Cu emoție, soțiile și copiii lui Nicolae și Andrei au participat la liturghie, înțelegând bine care trebuie să fie rolul lor în drumul diaconal al soților și părinților lor. La finalul liturghiei, cei doi noi diaconi au mulțumit episcopului pentru că le-a oferit posibiliatea să trăiască această nouă experiență de credință în Biserică.
 
În zilele următoare, episcopul va emite un decret prin care va indica ce slujire va fi îndeplinită de cei doi noi diaconi în dieceză.

C. L.

Galerie foto